Regeltechniek & Energiemanagement

Regeltechniek

Een belangrijk onderdeel van een klimaatinstallatie in een gebouw is de meet- en regeltechniek (Gebouw automatisering). De techniek moet er immers voor zorgen dat het comfort in het gebouw onder alle omstandigheden in overeenstemming is met de wens van de gebruiker. Naast het comfort dient er tevens aandacht te zijn voor een minimaal energieverbruik van alle aangesloten installaties.

Om dit te kunnen realiseren is een nauwe samenwerking tussen de werktuigkundig en elektrotechnisch installateur van essentieel belang. Meet- en regeltechniek is immers het hart van de totale klimaatinstallatie en het gebouwbeheersysteem.

Op het gebied van regeltechniek bieden wij u een breed opgezette productportfolio voor met name deze doeleinden – Made in Germany.

Regeling

Onze automatiseringshardware is voorzien van bijzonder krachtige elektronica. DEOS-technologie bied complete oplossingen in het bereik verwarming-, ventilatie- en klimaattechniek alsook voor verlichting, schaduw, blokverwarmingsinstallaties, warmtepompen of biomassa-installaties. Wij dekken hiermee alle thema’s in de meet-, bedienings- en regeltechniek af.

Efficiëntie-oplossingen

Onze efficiënte oplossingen helpen u uw energie-efficiëntie en uw arbeidsefficiëntie te vergroten. Concreet gezien bedoelen wij hiermee het energieverbruik / de energie-efficiëntie in de vorm van gas-, aarde- en zonnewarmte, zonne-energie enz. in gebouwen. Maar ook uw werkbelasting in tijd, uw personeel en daarmee uw uitgaven zijn voor ons een belangrijk aspect. Op dit punt kan DEOS  u een groot aantal geavanceerde softwareontwikkelingen bieden om uw resources te besparen.

Energiemanagement

Energiemanagement gebouwen

Ca. 40% van de totale energie wordt bij het exploiteren van gebouwen verbruikt. Moderne energiemanagement vormt hier de voorwaarde voor aanzienlijk meer energie-efficiëntie in het gebouw. Het bespaart energie, vergroot het comfort van de gebruiker van het gebouw en bespaart ressources. DEOS AG ontwikkelt efficiënte energiemanagementsystemen die oplossingen voor elke gebouwensituatie leveren.

Energie-efficiëntie in gebouwen

Onze softwareoplossingen voor het bereik Energiemanagement zijn gebaseerd op de vereisten die worden gesteld in DIN EN ISO 50001 en DIN EN 16247-1. Met de introductie van de DEOS-eigen energiemanagement-software OPENenergy verlaagt u gelijktijdig uw energiekosten, vergroot u de energie-efficiëntie in gebouwen en neemt u de richtlijnen en wettelijke bepalingen in acht.

DIN EN ISO 50001 biedt voordelen

De DIN EN ISO 50001 is de eerste wereldwijd geldende energiemanagementnorm. Door een gecertificeerd energiemanagement volgens DIN EN ISO 50001 kunt u zich ook als producerende onderneming vrijwaren van de EEG-heffingen en uw uitgaven aan de stroom- en energiebelasting dalen. Onze energiemanagement-software OPENenergy wordt gebruikt als centraal middel voor de bewaking en het analyseren van uw energiegegevens. In principe ondersteunt ze bij de invoering van de norm, een succesvolle energieoptimalisatie in uw bedrijf en profiteert u automatisch van een hogere energie-efficiëntie in het gebouw van uw bedrijf.


Deutsch
English