Privacy bij KTC Nederland

Als u gebruik maakt van onze diensten of van onze website, dan verwerken wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens. Dit kunnen gegevens zijn die u zelf verstrekt zoals uw bedrijfsnaam, voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, betaalgegevens en telefoonnummer, maar ook gegevens die u wellicht onbewust achterlaat zoals je IPadres.

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doelen:

  • Voor het leveren van onze diensten.
  • Voor het leveren van ondersteuning.
  • Voor het afhandelen van uw betaling.
  • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief.  

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om bovenstaande doelen te realiseren. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).  

Delen met anderen 

Wij respecteren uw privacy en zorgen er voor dat de bedrijfs- en persoonlijke gegevens die wij verwerken vertrouwelijk worden behandeld. Wij zullen deze gegevens niet aan derden verstrekken tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, het leveren van ondersteuning of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel. 

Websites van derden 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

Nieuwsbrief 

Wij sturen u alleen nieuwsbrieven als u zelf hiervoor aangemeld hebt of als u een gebruiker van onze diensten bent. Vraag u via de e-mail slechts informatie bij ons op, dan gebruiken wij uw gegevens uiteraard niet om een nieuwsbrief naar u te versturen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zelf kunt afmelden. 

Cookies 

Wij gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoeken van onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.  

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers KTC gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, wij verplichten hen uw IPadressen deels te anonimiseren en wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.  

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Let wel op dat sommige diensten minder of zelfs helemaal niet meer kunnen werken als u het opslaan van cookies uitschakelt. Tot slot kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.  

Inzage, wijzigen, beperken, overdragen en verwijderen van uw gegevens

U hebt onder andere het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Heeft u andere vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@ktcnederland.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. 

Beveiliging 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@ktc-nederland.com

Autoriteit Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 


Amersfoort 20-5-2018